петак, 20. децембар 2019.

Le futur simple

Buduće vreme glagola prve i druge grupe se gradi kada na ceo glagol (infinitiv) dodamo nastavke:
AI
AS
A
ONS
EZ
ONT
 
JE PARLERAI

JE FINIRAI

Glagoli treće grupe i u futuru izgledaju ovako:
ETRE-Je serai
AVOIR-J'aurai
ALLER-J'irai
VOIR-Je verrai
FAIRE-Je ferai (baviti se)
VOULOIR-Je voudrai (želeti)
POUVOIR-Je pourrai (moći)
SAVOIR-Je saurai (znati)
LIRE-Je lirai (čitati)
DIRE-Je dirai (reći)
PRENDRE-Je prendrai (uzeti)
METTRE - Je mettrai (staviti)