недеља, 29. март 2020.

Писмени задатак - осми разред - припреме за 7. и 9. април

Драги ученици,

теме за писмени задатак који ћемо одржати 7. и 9. априла су следеће:

1. Le futur simple  (Је ћу причати)
- глаголи на ER, IR (на цео глагол тј. инфинитиф додајемо наставке)

Je parlerAI
Tu sortirAS
Il partirA
Nous chanterONS
Vous resterEZ
Ils finirONT

- неправилни глаголи (учи се прво лице напамет како бисте запамтили основу, наставци су исти као у претходним примерима)

 - venir -  doći - Je VIENDRai
- pouvoir - moći - Je POURRai
- vouloir - želeti - Je VOUDRai
- lire - čitati -Je LIRai
- dire - reći - Je DIRai
- prendre - uzeti -Je PRENDRai
- apprendre - ućiti - J' APPRENDRai

Хајде да вежбамо - напишите у футуру:

Nous_______________(aimer)
Ils___________________(chanter)
Je___________________(sortir)
Tu ________________(pouvoir)
IL_________________(vouloir)
Nous___________________(lire)
Vous ___________________(dire)
ILs_____________________(apprendre)

2. Le conditionnel présent - Кондиционал презента (Ја бих причао):

- глаголи на ER, IR (на цео глагол тј. инфинитиф додајемо наставке)

Je parlerAIS
Tu sortirAIS
Il partirAIT
Nous chanterIONS
Vous resterIEZ
Ils finirAIENT

- неправилни глаголи (учи се прво лице напамет како бисте запамтили основу, наставци су исти као у претходним примерима)

 - venir -  doći - Je VIENDRais
- pouvoir - moći - Je POURRais
- vouloir - želeti - Je VOUDRais
- lire - čitati -Je LIRais
- dire - reći - Je DIRais
- prendre - uzeti -Je PRENDRais
- apprendre - ućiti - J' APPRENDRais

Хајде да вежбамо - напишите у кондиционалу презента:

Nous_______________(aimer)
Ils___________________(chanter)
Je___________________(sortir)
Tu ________________(pouvoir)
IL_________________(vouloir)
Nous___________________(lire)
Vous ___________________(dire)
ILs_____________________(apprendre)

2. Le passé composé - Сложени перфекат - Ја сам причао

Уз être - у женском роду додаје се  E, а у множини S:

- sortir - Nous sommes venuS
- partir - Elle est  partiE
 - venir - elles sont partiES

Уз avoir - не додаје се ништа (ни у женском роду, ни у множини)

- pouvoir - Elle a pu
- vouloir - Nous avons voulu
- lire - Il a lu
- dire - Vous avez dit
- prendre - Ils ont pris
- apprendre - Tu as appris


Je___________________(sortir)
Tu ________________(pouvoir)
IL_________________(vouloir)
Nous___________________(lire)
Vous ___________________(dire)
ILs_____________________(apprendre)

Марија Јакшић - Marie Soleil

Писмени задатак - шести разред - припрема за 6.4. 2020.

Драги ученици,

теме за писмени задатак који ћемо одржати 6.4. су следеће:

1. Le futur proche - Блиско будуће време
Гради се од садашњег времена глагола  aller и инфинитива(цео глагол):

tomber

Je vais tomber
Tu vas tomber
Il va tomber
Nous allons tomber
Vous allez tomber


Урадите ове примере:


parler

Je_____________________
Tu_____________________
IL_____________________
Nous___________________
Vous___________________
Ils_____________________

2. Le présent -Садашње време (глаголи на -ER (parler, aimer, chanter, jouer, adorer), savoir, avoir, 
être )

Да се подсетимо -  садашње време настаје када од глагола одузмете наставак - ER,
па на ту основу додате наставке за садашње време:

- Е
- ЕS
- E
- ONS
- EZ
- ENT

TOMBER
TOMB

Je tombE
Tu tombES
Il tombE
Nous tombONS 
Vous tombEZ
Ils tombENT


Хајде да вежбамо:

Je _____________(parler) anglais.
Tu_____________(chanter) tous les jours.
Il _____________(aimer) le chocolat.
Nous ___________ (rester) ici.
Vous____________(adorer) les fruits.
Ils______________(jouer) du piano.

Ови глаголи су неправилни и уче се напамет:

Avoir - imati
être – jesam
Savoir - znati
j'ai
tu 
as
il 
a
nous 
avons
vous 
avez
ils 
ont
je suis
tu 
es
il 
est
nous 
sommes
vous 
êtes
ils 
sont
je sais
tu s
ais
il s
ait
nous s
avons
vous s
avez
ils s
avent

Je ________________ (être) serbe.
Il _________________(Savoir) jouer au foot.
Nous ________________(Avoir) deux frères.

3. Превод реченица на српски језик:

jouer du piano - свирати клавир
jouer du violon - свирати виолину
jouer au foot - играти фудбал

jouer au tennis - играти тенис
danser - плесати

chanter - певати
parler français - говорити француски
dessiner - цртати
nager - пливати
skier - скијати

Je joue au basket.________________________________
Nous savons skier.________________________________
Vous jouer du piano.________________________________
Ils dessinent le piano._____________________________

Марија Јакшић - Marie Soleil

Писмени задатак - пети разред - припрема за 8.4.

Драги ученици,

теме за наш писмени задатак кога ћемо одржати 8.4.2020. су следеће:

1. Les jours, les nombres, les mois -Дани, бројеви до 20, месеци
    (ове теме имате у свесци и уџбенику)

2. Présent - Садашње време

    (само глаголи прве групе на - ER, рецимо PARLER)

 3. Présentation - Ma famille - Представљање - Моја породица
    ( превод са француског на српски језик)

Ево како ће то изгледати:

1. Повежи реч на француском и значење на српском језику:

1. LUNDI                     A) ДЕСЕТ                                  1._______
2. DIX                          B) МАЈ                                       2._______
3. MARS                      C) ПОНЕДЕЉАК                      3._______
4. CINQ                        D) МАРТ                                   4._______
5. MAI                          E) ПЕТ                                       5._______


2. Глагол у загради напиши у садашњем времену:

Да се подсетимо -  садашње време настаје када од глагола одузмете наставак - ER,
па на ту основу додате наставке за садашње време:

- Е
- ЕS
- E
- ONS
- EZ
- ENT

TOMBER
TOMB

Je tombE
Tu tombES
Il tombE
Nous tombONS 
Vous tombEZ
Ils tombENT


Хајде да вежбамо:

Je _____________(parler) anglais.
Tu_____________(chanter) tous les jours.
Il _____________(aimer) le chocolat.
Nous ___________ (rester) ici.
Vous____________(adorer) les fruits.
Ils______________(jouer) du piano.


3. Напиши на српском језику шта значе ове реченице: (Миланова кућа)
 (обновите боје)

Salut !_____________________________________
Je m'appelle Milanne.___________________________
J'ai onze ans.____________________________
J'habite Paris.______________________________
J'habite ici avec ma famille.__________________________
Ma maison est blanche et rouge._______________________
J'adore ma famille.__________________________________

Марија Јакшић - Marie Soleil

Секција Франколеж - 30.3.2020. - НТЦ систем учења

Драги ученици,

стигао је још један рад за моју песму.

Ово је диван пример НТЦ система учења. 

У НТЦ систему се истиче учење помоћу слика и асоцијација.

(пример су оне наше мапе ума, моје занимљиве / смешне/ нелогичне реченице "Ја те искрено не волим извини", "Мој тата стално носи вунену сукњу", ваши дивни цртежи, учење уз римоване српско - француске стихове)

Браво Андреа!!!

Покушајте и ви да (уколико желите, није обавезно, када и ако стигнете), на свој начин кроз цртеже прикажете стихове песме.Марија Јакшић - Marie Soleil

Осми разред - решења вeжбања (23.3. - 27.3.2020.)

Драги осмаци,

ево решења вежбања.

Уколико остављате одговоре у коментару испод објаве на овом блогу, напишите име и одељење, да бих записала ко је био вредан.

1. Примери кондиционала из текста:

    Je voudrais ...
    J'aimerais...
    Je me verrais...3. Преведите на француски језик реченице:

    Волео бих да певам. Je voudrais chanter.

    Певаћу сваки дан. Je chanterai chaque jour.


2. Глаголи и њихов превод у кондиционалу презента и футуру:
Le conditionnel présent – Kondicional prezenta
je parlerais
tu parlerais
il parlerait
nous parlerions
vous parleriez
ils parleraient
Ја бих говорио
Ти би говорио
Он би говорио
Ми бисмо говорили
Ви бисте говорили
Они би говорили
je voudrais
tu voudrais
il voudrait
nous voudrions
vous voudriez
ils voudraient
Ја бих желео
Ти би желео
Он би желео
Ми бисмо желели
Ви бисте желели
Они би желели


Le futur simple - Futur
je parlerai
tu parleras
il parlera
nous parlerons
vous parlerez
ils parleront
Ја ћу говорити
Ти ћеш говорити
Он ће говорити
Ми ћемо говорити
Ви ћете говорити
Они ће говорити

je voudrai
tu voudras
il voudra
nous voudrons
vous voudrez
ils voudront
Ја ћу желети
Ти ћеш желети
Он ће желети
Ми ћемо желети
Ви ћете желети
Они ће желети

Седми разред - решења вежбања (23.3. - 27.3.2020.)

Драги седмаци,

ево решења вежбања.

Уколико одговоре остављате у коментару испод блога, напишите име и одељење како бих знала ко је био вредан.

1. Примери из лекције који су у кондиционалу презента:

Tu aimerais aider les autres.
Tu voudrais participer.
J'aimerais bien.
Elle s'occuperait d'enfants.
Elle leur ferait faire des jeux, des ateliers.
Je préférais aller nettoyer une plage.
Ce serait un peu comme des vacances.
Moi, j'aimerais bien participer à la renovation du château.

2. Два глагола у кондиционалу презента:

j'aimerais
tu aimerais
il aimerait
nous aimerions
vous aimeriez
ils aimeraient


je parlerais
tu parlerais
il parlerait
nous parlerions
vous parleriez
ils parleraient


je voudrais
tu voudrais
il voudrait
nous voudrions
vous voudriez
ils voudraient


3. Преведите на француски језик реченице:

    Волео бих да причам.(причати)

J'aimerais parler.

    Она би волела певати.

Elle aimerait chanter.

    Ми бисмо волели путовати.

Nous aimerions voyager.

Марија Јакшић - Marie Soleil

Шести разред - решења вежбања (23.3. - 27.3.2020.)

Драги шестаци,

ево решења нашег вежбања.

Уколико остављате одговоре у коментару испод објаве на овом блогу, напишите име и одељење, да бих записала ко је био вредан.

Превод са француског на српски језик:

jouer du piano - свирати клавир
jouer du violon - свирати виолину
jouer au foot - играти фудбал

jouer au tennis - играти тенис
faire la cuisine - кувати

faire des crêpes - правити палачинке
danser - плесати

chanter - певати
parler français - говорити француски
dessiner - цртати
peindre - сликати
repasser - пеглати
monter à cheval - попети се на коња
nager - пливати
skier - скијати

Превод са српског на француски језик:

1. Шта је то? То је петао.
Qu'est-ce que c'est? C'est un coq.


2. Шта је то? То је зец.
Qu'est-ce que c'est? C'est un lapin.


3. Знам да причам.
Je sais parler.


4. Не знам да плешем.
Ja ne sais pas danser.


5. Они не знају да играју фудбал.Ils ne savent pas jouer au foot.Марија Јакшић - Marie Soleil

Пети разред - решења вежбања (23.3. - 27.3.2020.)

Драги петаци,
стижу и решења нашег вежбања.

Када остављате ваше одговоре испод коментара, потребно је да напишете име и одељење да бих видела ко је био вредан.

Одлучила сам да их напишем у овом облику, да бисте се лакше снашли.


1-j : C’est un vélo.
2-b : C’est une rue.
3-c : C’est une piste cyclable.
4-d : C’est un passage piéton.
5-e : C’est un feu tricolore.
6-f : C’est un trottoir.
7-g : C’est une place.
8-h : C’est un rond-point.
9-i : C’est une voiture.
10-n ou p : C'est tourner ou avancer.
11-k : C’est un autobus.
12-l : C’est un scooter.


Марија Јакшић - Marie Soleil