уторак, 21. април 2020.

6.Петаци - Шеста седмица, лекција и домаћи – 21.4.2020. ДО 24.4.2020.


6. Шеста седмица, лекција и домаћи – 21.4.2020. ДО 24.4.2020.
Нова лекција је на странама 92 и 93.


Страна 92
Прочитајте називе занимања у мушком и женском роду (masculin – мушки род, féminin – женски род) На мојој слици су написани називи занимања и речи. О овоме ћемо детаљније учити у 6. Разреду.
Домаћи 1:
Напишите занимање за 1 мушку и 1 женску особу. На пример:
C’est Annie. Elle est cuisinière. (То је Ани. Она је куварица.)
C’est Nicolas. Il est photographe. (То је Никола. Он је фотограф.)

Страна 93
Време је да говоримо о вашим активностима, шта радите и чиме се бавите.
Потребан нам је глагол  FAIRE (бавити се, радити...) у садашњем времену:
Présent
Je  fais
tu f
ais
il f
ait
nous
      faisons
vous
faites
ils
                  font

Је fais du basket. Ја играм кошарку.
Il fait du violon. Он свира виолину.

Домаћи 2:

Допуните реченице одговарајућим обликом глагола FAIRE у садашњем времену:

Je _________du sport. Бавим се спортом.
Tu___________de la danse. Т
и се бавиш плесом.
Il___________ du basket. Он игра кошарку


Рок за завршетак је петак 24.4.2020. u 12h):

6. Шестаци- шеста седмица (21.4. – 24.4.)У овој седмици учимо сложени перфекат – le passé composé којим се описује радња која завршена у прошлости. Лекција је на странама 98 и 99 али је по мени тешко научити нешто из књиге. О овом времену можете прочитати на овом блогу и из овог видеа:

Домаћи :

Погледајте детаљно прошло време ова два глагола а онда покушајте да решите примере испод табеле:
сложени перфекат – le passé composé
PARTIR
FINIR

je suis parti
tu es
parti
il est
parti
elle est partie
nous sommes
partis
vous êtes
partis
ils sont
partis
elles sont parties


j'ai fini
tu as fini
il a fini
nous avons fini
vous avez fini
ils ont fini

SORTIR
CHOISIR
ЈЕ suis sorti
TU
IL
ЕLLE
NOUS
VOUS
ILS
ELLES
Ј'ai choisi
TU
IL
ЕLLE
NOUS
VOUS
ILS
ELLES

Рок за завршетак је петак 24.4.2020. u 12h.
Марија Јакшић – Marie Soleil