субота, 5. септембар 2020.

1. i 2. час - Осми разред - Обнављање пред иницијални тест

 Драги осмаци,

прва 2 часа су посвећена обнављању градива, час након тога је иницијални тест.

Можете вежбати уз следеће задатке:

1. Допуни“passé composé“ :

 

Je suis___________________________________________(aller)

Nous avons _____________________________________(vouloir)

IL a _____________________________________________(pouvoir)

Il est ______________________________________________(venir)

 

2.   Напиши наставке за грађење „conditionnel présent“ :

 

Ais_____AIT______ IEZ_________

 

3. Заокружи облике у „futur simple“ :

 

Il aura    Il aurait    Nous sortirons    Nous serons     Vous feriez

 

4.Попуни табелу у времену и лицу како је назначено:

 

 

aller

pouvoir

Passé composé

IL

Nous

Futur simple

IL

 

Nous

Conditionnel présent

IL

Nous

 

5. Допуни обликом који недостаје:

Hier,il est ________________(aller) au collège. IL ___________ venu plus tard.

Nous _______________ions(partir) demain aussi. Mes amis _________ont(aller)avec moi.

 Истражите о овим темама на јутјуб каналу:

https://www.youtube.com/c/Fran%C3%A7aisavecSMLearnfrench/videos


Додатна граматичка вежбања :

https://francuskisabojanom.wordpress.com/


http://francuskisabojanom.com/


Марија Јакшић - Marie Soleil

1. и 2. час - Шести разред - Обнављање пред иницијални тест

 Драги ученици,

прва два часа су посвећена обнављању градива.

Можете вежбати следеће:

1. Напиши своје податке:

Nom

Prénom

Âge

Nationalité

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Речи на француском и значење на српском су измешани. Пронађи парове и препиши их:

субота, avril, три, samedi, април, trois

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

 

3. Допиши боје (у мушком или женском роду) које недостају:

 

Мушки род           Женски род

noir__________________________

_____________________verte

 

4. Представи се са три реченице:

___Je______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

6. Одговори на питања :

 

Comment s’appelle-t-il ?__________________________________________________________

Où habite-t-il ?______________________________________________________________________


Погледајте видео лекције:

https://www.youtube.com/watch?v=IkEEZ28sMcc

https://www.youtube.com/watch?v=wO2ixUhtU9E

https://www.youtube.com/watch?v=zs-mE46R8t4

https://www.youtube.com/watch?v=VO4C5rwdeYU&t=3s


Marija Jakšić - Marie Soleil

2. час - Седми разред - Obnavljanje - Révisions 2

 Драги ученици,

овај час је био посвећен обнављању градива јер је идућег часа иницијални тест.

Вежбајте следеће теме. Када су у питању глаголи, реченице, вежбајте сва лица:

1.   Odgovori na pitanja.

Il s'appelle comment ? ___________________________________________________

Elle habite où ? __________________________________________________________

Tu as quel âge ? ___________________________________________________________

Qu’est-ce que tu portes au restaurant ?__________________________________________

 

2.  Poređaj reči po redosledu.

du – il – fait – ski


3. Conjugue les verbes au présent. Izmenjaj (Napiši) glagole u prezentu.

Vous _____________________________________ (parler) français ?

Je _____________________________________ (s’appeler) comment ?


4.  Dopuni rečenice članovima:

Au petit déjeuner, je mange __________ croissants. Je bois______________ thé(m).

Au dîner, je mange _____________ salade (f).

J’aime __________________ thé (m).

 

5.  Stavi glagole u složeni perfekat.

Еlle ______________________________ (aller) à la mer.

Nicola ______________________________ (chanter).


Истражите о овим темама на јутјуб каналу:

https://www.youtube.com/c/Fran%C3%A7aisavecSMLearnfrench/videos


Додатна граматичка вежбања :

https://francuskisabojanom.wordpress.com/


http://francuskisabojanom.com/

 Марија Јакшић - Marie Soleil

2. час - 5. разред - Алфабет и правила изговора

 Драги ученици,


на другом часу смо учили француски алфабет(слова).

Француски и енглески алфабет је исти када посматрате слова којима се пише али је изговор другачији.

Лекција се налази на страни 15 у уџбенику.

Послушајте и вежбајте изговор француског алфабета (прва 2 минута видеа):

https://youtu.be/mydYJMq3PV0


Приказана су на часу, само поједина правила изговора, наставићемо да учимо на следећем часу.

Домаћи задатак:

- преписати француски алфабет

- прочитати правила изговора


Марија Јакшић - Marie Soleil

Иницијални тестови 2020

 

План одржавања иницијалног теста – француски језик

Септембар 2020. године

Шести разред

 

 

Група А

Група Б

6/1

9.9. среда

(2. седмица)

 

14.9. понедељак

(3. седмица)

6/2

17.9. четвртак

(3. седмица)

 

 

10.9. четвртак

(2. седмица)

Седми разред

 

 

Група А

Група Б

7/1

15.9. уторак

(3. седмица)

 

8.9. уторак

(2. седмица)

 

7/2

15.9. уторак

(3. седмица)

 

8.9. уторак

(2. седмица)

 

Осми разред

 

 

Група А

Група Б

8/1

17.9. четвртак

(3. седмица)

 

10.9. четвртак

(2. седмица)

 

8/2

9.9. среда

(2. седмица)

 

14.9. понедељак

(3. седмица)

 

 

Марија Јакшић – Marie Soleil