недеља, 5. април 2020.

Решења вежбања за кондиционал презента - 7. разред

1. Напишите овај глагол у кондиционалу у свим лицима (преведите на српски сваки облик):

AIMER - волети


J'aimerais - Ја бих волео
Tu aimerais - Ти би волео
Il aimerait - Он би волео
Nous aimerions - Ми бисмо волели
Vous aimeriez - Ви бисте волели
Ils aimeraient - Они би волели

2. Написаћемо 5 жеља помоћу глагола које вам предлажем...реченице можете допунити.

(употребите следеће глаголе...parler, apprendre, sortir, chanter, jouer au foot/ basket)

Рецимо:

J'aimerais parler français. - Волела бих да говорим француски.

Je voudrais apprendre le français. -  Желела бих да научим француски.
J'aimerais sortir dehors. - Волела бих да изађем напоље.
Je voudrais chanter. - Волела бих да певам.
J'aimerais jouer au basket. - Волела бих да играм кошарку.Марија Јакшић - Marie Soleil

Решења вежбања припреме за писмени задатак - 5. разред


1. 
Les jours, les nombres, les mois -Дани, бројеви до 20, месеци
    Повежи реч на француском и значење на српском језику:

1. LUNDI                     A) ДЕСЕТ                                  1._C____
2. DIX                          B) МАЈ                                       2._A____
3. MARS                      C) ПОНЕДЕЉАК                      3.__D___
4. CINQ                        D) МАРТ                                   4._E____
5. MAI                          E) ПЕТ                                       5._B___


2. 
Présent - Садашње време


Глагол у загради напиши у садашњем времену:

Je __PARLE____(parler) anglais.
Tu___CHANTES___(chanter) tous les jours.
Il ___AIME____(aimer) le chocolat.
Nous _RESTONS__ (rester) ici.
Vous__ADOREZ___(adorer) les fruits.
Ils__JOUENT____(jouer) du piano.


3. 
Présentation - Ma famille - Представљање - Моја породица


Напиши на српском језику шта значе ове реченице: (Миланова кућа)

Увек можете превести реченице... на пример:


- Зовем се Милан...не мора се у српском језику наглашавати лична заменица ЈА.

Оба одговора се признају.

Salut !___Здраво!___________________
Je m'appelle Milanne.___Ја се зовем Милан.___________
J'ai onze ans._____Ја имам 11 година.__________
J'habite Paris.____Ја живим у Паризу.____________
J'habite ici avec ma famille.__Ја живим овде са мојом породицом.________
Ma maison est blanche et rouge._Моја кућа је бела и црвена._____
J'adore ma famille._____Ја обожавам моју породицу.___________

Марија Јакшић - Marie Soleil

Решења вежбања припреме за писмени задатак - 8. разред

1. Le futur simple- Прости футур 

Nous__AIMERONS__(aimer)
Ils___CHANTERONT_____(chanter)
Je____SORTIRAI______(sortir)
Tu ___POURRAS_____(pouvoir)
IL____VOUDRA______(vouloir)
Nous___LIRONS_______(lire)
Vous __DIREZ________(dire)
ILs____APPRENDRONT______(apprendre)

2. Le conditionnel présent - Кондиционал презента 

Nous__AIMERIONS___(aimer)
Ils____CHANTERAIENT______(chanter)
Je___SORTIRAIS_____(sortir)
Tu ___POURRAIS____(pouvoir)
IL___VOUDRAIT_____(vouloir)
Nous___LIRIONS_______(lire)
Vous __DIRIEZ________(dire)
ILs____APPRENDRAIENT_____(apprendre)

2. Le passé composé - Сложени перфекат 


Je__SUIS  SORTI(E)_____(sortir)
Tu __AS  PU______(pouvoir)
IL___A  VOULU_____(vouloir)
Nous__AVONS   LU______(lire)
Vous __AVEZ   DIT_______(dire)
ILs___ONT APPRIS_____(apprendre)

Марија Јакшић - Marie Soleil

Решења вежбања припреме за писмени задатак - 6. разред

1. Le futur proche - Блиско будуће време

parler

Je___VAIS PARLER_____
Tu___VAS PARLER________
IL____VA PARLER________
Nous__ALLONS PARLER_______
Vous___ALLEZ PARLER_____
Ils____VONT PARLER________

2. Le présent -Садашње време 


Je _PARLE___(parler) anglais.
Tu_CHANTES____(chanter) tous les jours.
Il __AIME____(aimer) le chocolat.
Nous _RESTONS__ (rester) ici.
Vous_ADOREZ__(adorer) les fruits.
Ils___JOUENT_____(jouer) du piano.


Je ___SUIS______ (être) serbe.
Il ____SAIT________(Savoir) jouer au foot.
Nous __AVONS_______(Avoir) deux frères.


3. Превод реченица на српски језик:


Je joue au basket._Он игра кошарку.___
Nous savons skier._Ми знамо да скијамо.____________
Vous jouer du piano._Ви свирате клавир._____________
Ils dessinent le piano.__Они цртају клавир___________

Марија Јакшић - Marie Soleil