четвртак, 16. април 2020.

Osmi razred - peta sedmica - J'adore cette ville - 13.4.do 22.4.

Ove sedmice imate malo kreativniji zadatak koji bi vodio do toga da vaši odgovori/ radovi budu različiti, ne jednoobrazni.

Treba da predstavite (slika i tekst) omiljeni grad / selo / zemlju.
Postaviću vam  po " pitanja koja povlače 9 odgovora.
U drugom pitanju treba da se upotrebi superlativ a zatim navede razlog, opiše - kaže nešto više o tom gradu...

le / la / les   plus  + pridev (paziti da li treba da bude u muškom ili ženskom rodu)

Il est le plus bavard (beau -lep).
Elle est la plus bavarde ( belle - lepa)

Evo pitanja:

Quelle ville tu adores ? Quel village tu adores ? Quel pays tu adores ? (Koji?)

Pourquoi tu l'adores ? (Zašto. Parce que...zato što)

Pourquoi elle / il est intéressant pour toi ?


Radove predajete do srede 22.4.2020 u 12 časova - poštujte rok, posle se ne prihvata (moramo da se organizujemo).


За крај, уживајте у празнику,  Христос Васкрсе - Јoyeuses Pâques !Marija Jakšić - Marie Soleil