понедељак, 18. мај 2020.

За љубитеље слагалица - блиско будуће време


preview18pieceLe futur proche

Увод у блиско будуће време


Блиско будуће време

Tачно или не? Vrai ou faux ?
Хајде да научимо блиско будуће време!


Блиско будуће време on Biteable.

Шта ће Никола урадити?

Повежи означени део на слици са реченицим / питањем у блиском будућем времену.
Кликни START GAME и игра почиње!

Хајде да се играмо на тему блиског будућег времена

Пронађи ове примере у осмосмерци. Кликни на дугме  COMMENCER и игра почиње. Срећно!

NOUS ALLONS PARTIR
VOUS ALLEZ AIMER
ILS VONT SORTIR
JE VAIS PARLER
IL VA CHANTER
TU VAS PARLER

Провери своје знање о блиском будућем времену


Блиско будуће време - провера знања уз Падлет


Napravljeno pomoću Padleta

Точак среће и блиско будуће време

Погледајте видео, када буде прави тренутак по вашем мишљењу - обратите пажњу шта вам Точак среће поручује. Уживајте у игрању. Значења реченица су следећа: Dans 10 jours, je vais partir à Paris. (За 10 дана ћу отићи у Париз.) Tu vas faire du sport demain. (Сутра ћеш се бавити спортом.) Ce soir, Léa va aller au cinéma avec Pierre. (Вечерас ће Леа ићи у биоскоп са Пјером.) Nous allons visiter le grand-père lundi prochain. (Следећег понедељка ћемо посетити деду.) Le mois prochain vous allez acheter un nouveau portable. (Следећег месеца ћете купити нов мобилни.) La semaine prochaine, ils vont acheter un nouvel ordinateur portable. (Следеће седмице ће они купити нов рачунар.)

Блиско будуће време - Le futur proche - (вежбање допуњавања реченица)


Блиско будуће време - Le futur proche (вежба повезивања парова)

Гради се од садашњег времена глагола "ALLER" и инфинитива (гл. у основном облику, цео глагол).

PARLER - ПРИЧАТИ

JE VAIS PARLER ЈА ЋУ 
ПРИЧАТИ
TU VAS PARLER ТИ ЋЕШ 
ПРИЧАТИ
IL/ELLE VA PARLER ОН/ОНА ЋЕ 
ПРИЧАТИ
NOUS ALLONS PARLER МИ ЋЕМО 
ПРИЧАТИ
VOUS ALLEZ PARLER ВИ ЋЕТЕ 
ПРИЧАТИ
ILS/ELLES VONT PARLER ОНИ/ОНЕ ЋЕ 
ПРИЧАТИ