субота, 12. септембар 2020.

Француски од 14.9. - 18.9.2020.- пети, шести, седми, осми разред

 ПЕТИ РАЗРЕД

План за ову седмицу је следећи:

- научити бројеве до 20 и боје (страна 16. у уџбенику)

Важно је да чујете како се изговарају бројеви до 20 (цд, дигитални уџбеник) или у следећем видеу:

https://youtu.be/5Jcjl5-BW10


Боје (придеви)(цд, дигитални уџбеник) или у следећем видеу: :

https://youtu.be/VO4C5rwdeYU

- поздрављање (Les Salutations - страна 18.)

https://www.youtube.com/watch?v=j_G2TF9SvRs

Домаћи (за 3 часа):

- научити бројеве, боје и поздраве

- записати бројеве од 0 - 20, изабрати 3 омиљена и приказати цртежом 

- нацртати дугу (из видеа, записати боје у дуги)

- приказати цртежом и записати реченице на тему "Поздрављање"ШЕСТИ РАЗРЕД

Једна група ученика ће имати иницијални тест.

Ове седмице учићемо "Одећу - Les vêtements", обновићемо боје и подсетити се женског рода и множине придева.

Боје су објашњене у следећем видеу (обратите пажњу на женски род):

https://youtu.be/VO4C5rwdeYU

Обратите пажњу које је правило за грађење множине у овим примерима (напишите ми у коментару или ћете рећи на часу):

des pantalonS vertS......................................................

des jupeS rougeS.........................................................

Шта значе претходни изрази?


Називи и илустрације за одећу налазе се у нашем уџбенику на страни 22.
Погледајте видео о одећи и запишите у свеску примере реченица:


Домаћи:

- нацртати одећу, записати називе и научити (уџбеник страна 22)

- научити и преписати у свеску примере реченица из видео лекције.СЕДМИ РАЗРЕД

Једна група ученика ће имати иницијални тест.

Ове седмице учићемо :

- Leçon 1 - Les adjectifs pour décrire le caractère; Le superlatif des adjectifs - странe 22 и 23 у уџбенику

Les adjectifs positifs – Les qualités - Врлине

Les adjectifs négatifs – Les défauts - Мане

drôle – смешан, смешна

fidèle – одан, одана
dynamique – динамичан, динамична

sincère – искрен, искрена

sociable – друштвен, друштвена

poli(e) – учтив, учтива
gourmand(e) - гурман

gentil/ gentille љубазан, љубазна
discret/discrète – дискретан, дискретна
sportif/sportive – спортски тип
curieux/curieuse – радознао, радознала
généreux/généreuse – великодушан, великодушна
communicatif/communicative – комуникативан, комуникативна

еgoïste - егоиста
autoritaire - ауторитативан

bavard(e) – брбљив, брбљива
paresseux/paresseuse – лењ, лења
jaloux/jalouse – љубоморан, љубоморна
menteur/menteuse – лажљив, лажљива
râleur/râleuse – „гунђало“

 

1. Вежбање: Опиши друга и другарицу:

Marko est autoritaire.

Anna est fidèle.

2. Вежбање: представи се и напиши по 3 реченице о својим врлинама и манама али обрати пажњу на облик придева у мушком/ женском роду:

Quels sont tes qualités et tes défauts ? Fais ton autoportrait !

Je m'appelle Marko. Je suis sportif.

Je m'appelle Marie. Je suis jalouse.


Поређење придева

Компаратив придева


plus /aussi/
moins
+ придев

Pierre est plus /aussi/moins gentil que Nicola.
Marie est
plus /aussi/moins gentille que Sophie.
Ils sont
plus /aussi/moins gentils que nos parents.

Суперлатив придева


le, la, les + plus /
moins
+ придев

Nicola est le plus / le moins gentil.
Marie est
la plus / la moins gentille.
Ils sont
les plus / les moins gentils de tous.

Неправилни придеви

 

– bon, bonne meilleur, meilleure

le meilleur, la meilleure, les meilleur(e)s
– mauvais   pire le pire, la pire, les pires 

Paul est meilleur en maths que Pierre.

Paul est le meilleur en maths de nous tous.
Marie est
la meilleure en français.
Mais, ils sont
les pires en histoire-géo.

Домаћи:

- опиши себе, своје врлине и мане (искрено, са што више придева)

- опиши 1 друга и 1 другарицу (само врлине)

- упореди их по особинама (прво компаратив када упоређујеш 2 особе, затим супелатив када ћеш да истакнеш њихову 1 особину):

Мarie est plus gentille que Nikola.

Marie est la plus gentille de la classe.

- уради вежбање 4 на страни 23 у уџбенику (+ вежбања у дигиталном уџбенику)


ОСМИ РАЗРЕД

Једна група ученика ће имати иницијални тест.

Ове седмице учићемо :

- Unité 1-  Ma bande, Les adjectifs, les adverbes en - ment (страна 12 и 13 у уџбенику)


Када прочитате лекцију на страни 12, одговорите на питања:

Magalie, elle est comment ?

Léo, il est comment ?

Ludo, il est comment ?

Jeanne, elle est comment ?

Victor, il est comment ?

Alex, il est comment ?

Alexa,  elle est comment ?

Преведите те реченице на српски језик, служиће вам као добар подсетник при одговарању.


Граматичке теме

Женски род придева

Правило о грађењу женског рода придева је приказано на страни 12 у уџбенику (у табели). 

Први задатак је да уочите правило:

- bavard - bavarde

- amoureux - amoureuse

- menteur - menteuse

- premier - première

*** beau - belle

nouveau - nouvelle

gentil - gentille

blanc - blanche

vieux - vieille

Други задатак је да препишете следеће примере и заокружите примере придева који граде женски род као у вашим правилима:

Les adjectifs positifs – Les qualités - Врлине

Les adjectifs négatifs – Les défaults - Мане

drôle – смешан, смешна

fidèle – одан, одана
dynamique – динамичан, динамична

sincère – искрен, искрена

sociable – друштвен, друштвена

poli(e) – учтив, учтива
gourmand(e) - гурман

gentil/ gentille љубазан, љубазна
discret/discrète – дискретан, дискретна
sportif/sportive – спортски тип
curieux/curieuse – радознао, радознала
généreux/généreuse – великодушан, великодушна
communicatif/communicative – комуникативан, комуникативна

еgoïste - егоиста
autoritaire - ауторитативан

bavard(e) – брбљив, брбљива
paresseux/paresseuse – лењ, лења
jaloux/jalouse – љубоморан, љубоморна
menteur/menteuse – лажљив, лажљива
râleur/râleuse – „гунђало“

 

- Вежбамо - описујеме себе, друга и другарицу:

Je m'appelle Marko. Je suis sportif.

Je m'appelle Marie. Je suis jalouse.

Marko est autoritaire.

Anna est fidèle.

Прилози за начин - прилози на - ment

Прилоге за начин градимо помоћу придева. Правила грађења су приказана у табели на страни 13.

Ваш први задатак је да покушате да  уочите правило:

Придев у мушком/женском роду

Прилог

Honnête/ Honnête

Honnêtement

Distrait/ distraite

distraitement

Élégant/élégante

Elégamment

Prudent/ prudente

Prudemment

Други задатак је да пронађете прилоге у лекцији на страни 12.


Видео лекције о придевима и прилозима:

https://www.youtube.com/watch?v=PjPeiCSCq80&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=M9FHKChIssA

https://www.youtube.com/watch?v=HYy8N1WqIDw


Домаћи:

- препиши ову лекцију у свеску, пронађи значење непознатих речи и реченица

- опиши себе, најбољег друга и другарицу са што више употребљених придева.


Професор француског језика

Марија Јакшић - Мarie Soleil

Француски од 7.9. - 11.9.2020.- пети, шести, седми, осми разред

 ПЕТИ РАЗРЕД

Ове седмице смо обнављали :

- вежбу представљања са нашег првог часа

Bonjour je m'appelle Marie Soleil.

Ça va ?

Ça va bien.

Ça va mal.

- алфабет


Вежбали смо правила читања уз песмицу "Звездана учи да чита француски".

Правила читања су на страни 15 у штампаном уџбенику.

(сматрам да је теже научити их на овај начин - зато смо учили уз песмицу)

Песмица је објављена као видео у нашем дигиталном уџбенику за 5. разред Club @do 1, ИК Клет.

Дигитални уџбеник је на следећем линку:

www.eucionica.rs

Сви ученици који су купили нов уџбеник - уз њега су добили код за дигитални уџбеник.

(обратићете се мени да вам помогнем око регистрације, откључавања уџбеника)

Уколико немате нов уџбеник, можете купити само код (Каталог дигиталних уџбеника на сајту)

или УЧИТИ ИЗ ШТАМПАНОГ уџбеника уз слушање лекција на ЦД-у.

1. потребно је регистровати се

2. добијате обавештења на мејл да потврдите регистрацију

3. На сајту Е-учионице се ПРИЈАВИТЕ како бисте приступили.

4. Откључате свој уџбеник помоћу кода на унутрашњој страни уџбеника.Започели смо причу о бројевима (страна 16. у уџбенику). Бројеве до 20 ћемо учити тек у наредној седмици, сада смо се само упознали са њима.

Домаћи:

Преписати песмицу у свеску, научити је.

Редовно обнављати градиво, бити активан на часу.


ШЕСТИ РАЗРЕД

Шестаци су ове седмице обнављали градиво из 5. разреда.

Теме су биле:

https://francaisavecsm.blogspot.com/2020/09/1-2.html


На следећем часу је једна група ученика имала Иницијални тест.

У наредној недељи је планирано да следећа група која буде имала часове ради Иницијални тест.


СЕДМИ РАЗРЕД

Седмаци су ове седмице обнављали градиво из 6. разреда.

Теме су биле:

https://francaisavecsm.blogspot.com/2020/09/2-obnavljanje-revisions-2.html

На следећем часу је једна група ученика имала Иницијални тест.

У наредној недељи је планирано да следећа група која буде имала часове ради Иницијални тест.

Домаћи:

Редовно обнављати градиво, бити активан на часу.


OСМИ РАЗРЕД

Осмаци су ове седмице обнављали градиво из 7. разреда.

Теме су биле:

https://francaisavecsm.blogspot.com/2020/09/1-i-2.html

На следећем часу је једна група ученика имала Иницијални тест.

У наредној недељи је планирано да следећа група која буде имала часове ради Иницијални тест.

Домаћи:

Редовно обнављати градиво, бити активан на часу.


Професор француског језика

Марија Јакшић - Мarie Soleil