Пети разред


Présente-toi !


Учимо боје уз наш пано:

Представљање више особаПредстављање
Поздрави и представљање


Вежба " Бројеви од 1 до 10" - 5. разред................................zéro (0)
................................un héros (херој)
................................un, deux, trois(1,2,3)
................................quoi (шта)
................................quatre, cinq et six (4,5 и 6)
................................un narcisse (нацис)
................................sept, huit, neuf, dix (7,8,9,10)
................................Fin de l'exercice (крај вежбања)


Вежба "Бројеви од 11 до 20" - 5. разред


..................................onze, douze, treize (11,12,13)
.................................une dame anglaise (engleska dama)
....................................quatorze ; quinze et seize (14,15,16)
……………………………………….. Portugaise (Portugalka)
.....................................dix-sept et dix- huit (17 i 18)
…………………………………………. séduite (zavedena)
......................................dix-neuf et  puis vingt (19 i 20)
………………………………………….. humain (ljudski, humano)

Нема коментара:

Постави коментар