уторак, 21. април 2020.

6.Петаци - Шеста седмица, лекција и домаћи – 21.4.2020. ДО 24.4.2020.


6. Шеста седмица, лекција и домаћи – 21.4.2020. ДО 24.4.2020.
Нова лекција је на странама 92 и 93.


Страна 92
Прочитајте називе занимања у мушком и женском роду (masculin – мушки род, féminin – женски род) На мојој слици су написани називи занимања и речи. О овоме ћемо детаљније учити у 6. Разреду.
Домаћи 1:
Напишите занимање за 1 мушку и 1 женску особу. На пример:
C’est Annie. Elle est cuisinière. (То је Ани. Она је куварица.)
C’est Nicolas. Il est photographe. (То је Никола. Он је фотограф.)

Страна 93
Време је да говоримо о вашим активностима, шта радите и чиме се бавите.
Потребан нам је глагол  FAIRE (бавити се, радити...) у садашњем времену:
Présent
Je  fais
tu f
ais
il f
ait
nous
      faisons
vous
faites
ils
                  font

Је fais du basket. Ја играм кошарку.
Il fait du violon. Он свира виолину.

Домаћи 2:

Допуните реченице одговарајућим обликом глагола FAIRE у садашњем времену:

Je _________du sport. Бавим се спортом.
Tu___________de la danse. Т
и се бавиш плесом.
Il___________ du basket. Он игра кошарку


Рок за завршетак је петак 24.4.2020. u 12h):

Нема коментара:

Постави коментар