недеља, 29. март 2020.

Писмени задатак - осми разред - припреме за 7. и 9. април

Драги ученици,

теме за писмени задатак који ћемо одржати 7. и 9. априла су следеће:

1. Le futur simple  (Је ћу причати)
- глаголи на ER, IR (на цео глагол тј. инфинитиф додајемо наставке)

Je parlerAI
Tu sortirAS
Il partirA
Nous chanterONS
Vous resterEZ
Ils finirONT

- неправилни глаголи (учи се прво лице напамет како бисте запамтили основу, наставци су исти као у претходним примерима)

 - venir -  doći - Je VIENDRai
- pouvoir - moći - Je POURRai
- vouloir - želeti - Je VOUDRai
- lire - čitati -Je LIRai
- dire - reći - Je DIRai
- prendre - uzeti -Je PRENDRai
- apprendre - ućiti - J' APPRENDRai

Хајде да вежбамо - напишите у футуру:

Nous_______________(aimer)
Ils___________________(chanter)
Je___________________(sortir)
Tu ________________(pouvoir)
IL_________________(vouloir)
Nous___________________(lire)
Vous ___________________(dire)
ILs_____________________(apprendre)

2. Le conditionnel présent - Кондиционал презента (Ја бих причао):

- глаголи на ER, IR (на цео глагол тј. инфинитиф додајемо наставке)

Je parlerAIS
Tu sortirAIS
Il partirAIT
Nous chanterIONS
Vous resterIEZ
Ils finirAIENT

- неправилни глаголи (учи се прво лице напамет како бисте запамтили основу, наставци су исти као у претходним примерима)

 - venir -  doći - Je VIENDRais
- pouvoir - moći - Je POURRais
- vouloir - želeti - Je VOUDRais
- lire - čitati -Je LIRais
- dire - reći - Je DIRais
- prendre - uzeti -Je PRENDRais
- apprendre - ućiti - J' APPRENDRais

Хајде да вежбамо - напишите у кондиционалу презента:

Nous_______________(aimer)
Ils___________________(chanter)
Je___________________(sortir)
Tu ________________(pouvoir)
IL_________________(vouloir)
Nous___________________(lire)
Vous ___________________(dire)
ILs_____________________(apprendre)

2. Le passé composé - Сложени перфекат - Ја сам причао

Уз être - у женском роду додаје се  E, а у множини S:

- sortir - Nous sommes venuS
- partir - Elle est  partiE
 - venir - elles sont partiES

Уз avoir - не додаје се ништа (ни у женском роду, ни у множини)

- pouvoir - Elle a pu
- vouloir - Nous avons voulu
- lire - Il a lu
- dire - Vous avez dit
- prendre - Ils ont pris
- apprendre - Tu as appris


Je___________________(sortir)
Tu ________________(pouvoir)
IL_________________(vouloir)
Nous___________________(lire)
Vous ___________________(dire)
ILs_____________________(apprendre)

Марија Јакшић - Marie Soleil

Нема коментара:

Постави коментар