понедељак, 30. септембар 2019.

Вежбање - Придеви - 8. разред

Погледајте видео о грађењу женског рода придева:

https://www.youtube.com/watch?v=HYy8N1WqIDw


Допуни табелу придевима  у мушком и женском роду:

Pridev u muškom rodu (m.)
Pridev u ženskom   rodu(f.)
Nicola est...
Marie est...
élégant  

lent    

loyal


jeune

    
gentil


râleur   


amoureux


franc  


attentif


collante


distraite


drôle


coquettevieille


généreuse


heureuse


sportive


Нема коментара:

Постави коментар