недеља, 19. фебруар 2017.

INDIREKTNI GOVOR

INDIREKTNI/ NEUPRAVNI GOVOR
U neupravni govor možemo da prebacujemo:
1. izjavnu rečenicu:
Il me dit: ’’La vie est belle.’’→ Il me dit que la vie est belle.
– Osim što smo izostavili 2 tačke i navodnike, upotrebili smo predlog QUE (DA)
2. pitanje postavljeno sa Da li? (koje može da bude postavljeno na 3 načina u upravnom govoru)
Je te demande: ‘’Est- ce que la vie est belle ?’’→
Je te demande : ‘’La vie, est-elle belle ?’’→
Je te demande : ‘’La vie est belle ?’’→ Je te demande si la vie est belle.
– SI koristimo da bismo pitali DA LI u neupravnom govoru.
3. pitanje postavljeno sa Šta ?
Il me demande :’’Qu’est-ce que tu fais ?’’→
Il me demande :’’Tu fais quoi ?’’→
Il me demande :’’Que fais-tu ?’’→ Il me demande ce que je fais.
– CE QUE = ŠTA u neupravnom govoru
4. za pitanja koja su postavljena sa pourquoi, quand, où, comment…koristimo iste reči samo bez inverzije :
Il me demande :’’Pourquoi pars-tu ?’’→ Il me demande pourquoi je pars.
Il me demnde: „Quand pars-tu?“→ Il me demande quand je pars.
Il me demande:“D’où viens-tu?“….→ Il me demande d’où je viens.
5. zapovedni način prebacujemo uz pomoć predloga DE i INFINITIVA glagola koji je u imperativu.
Il me dit:“ Viens!“ → Il me dit de venir.
U slučaju odričnog imperativa:

Il me dit:“ Ne pars pas!“ → Il me dit de ne pas partir.

Нема коментара:

Постави коментар